TECNOLOGIA

EL PROJECTE DEL VAIXELL A LA MATÈRIA DE TECNOLOGIA

A la matèria de Tecnologies, s'ha plantejat fer una pàgina web que presenti informació sobre les activitats relacionades amb el Projecte dels Vaixells a la matèria de Ciències Naturals.
Objectius que s'han plantejat treballar:

 • Apreciar les diferències entre un Bloc i una Pàgina Web.
 • Conèixer l'editor de text Gedit.
 • Conèixer l'estructura bàsica d'una pàgina web.
 • Tenir coneixement de les comandes bàsiques d'una pàgina web: <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, <BODY>, </HTML>,...
 • Conèixer comandes bàsiques per a donar format al text (<B>, <I>,...), el fons d'una pàgina web,...
 • Utilitzar comandes bàsiques per a donar format a un paràgraf (<CENTER>, <BR>,...).
 • Aplicar la comanda HTML per a inserir una imatge.
 • Utilitzar la comanda HTML per a inserir un link.
 • Aprendre a inserir un vídeo a la pàgina web des de You Tube.
 • Conèixer com inserir un fitxer d'àudio a la pàgina web.
 • Entendre la importància de l'ús de les taules en les pàgines web.
 • Conèixer l'ús del programa Kompozer per a fer una pàgina web amb les seves utilitats bàsiques.
 • Conèixer el concepte de capa en el tractament d'imatges.
 • Tenir coneixement del programa GIMP com a programa de tractament d'imatges.
 • Aprendre a seleccionar una part d'una imatge amb diferents opcions del programa GIMP i treballar amb capes per a fer composicions d'imatges o part d'imatges superposades.
 • Tenir coneixement de la opció de color transparent.
 • Conèixer diferents tipus de formats de fitxers d'imatges (.jpg, .gif, .xcf,...).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada